Regressietherapie.

Waarom regressietherapie?

Regressietherapie maakt het mogelijk om vooruit te komen in het leven. Soms botsen we tegen dingen aan die ons storen, die ons leven verzuren, bijna onmogelijk maken. Karaktertrekken die we niet van onszelf begrijpen, houdingen, neigingen en reacties waar we niet gelukkig mee zijn en die ons zijn en de relatie tot onze omgeving verstoren. Sneller dan andere therapieën kan regressietherapie patronen en gevoelens diep in onszelf veranderen en bijsturen.
Traumaverwerking: De gevolgen van een trauma, zowel lchamelijk als geestelijk kunnen met regressie behandeld worden. Pijnlijke ervaringen zoals verkrachting, geweldpleging, overval, auto-ongeluk, verlies van een dierbare...maar ook doodsbedreigingen, gevolgen van pestgedrag of verwaarlozing zijn onderwerpen die regelmatig in de regressie benaderd worden. De emotionele, geestelijk-mentale gevolgen alsook de lichamelijke gevolgen (pijnen) die blijven doorwerken kunnen door behandeling eindelijk losgelaten worden.